The Drama Classes

คลาสการแสดงและปรับบุคลิกภาพหลักสูตรครูเงาะ

คลาสการแสดงสำหรับวัย 4-6 ปี

 • Fun Act
  คลาสนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สามารถใช้ความคิดอย่างเป็นระบบ และเป็นเหตุเป็นผล รวมทั้งกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยช์ผ่านกระบวนการของการแสดง ส่วนนักแสดงทุกคนจะต้องมีความคิดมีไอเดีย นักแสดงที่เก่งคือนักแสดงที่สามารถเลือกไอเดียที่ดี เป็นนักเลือกที่ดี ฉะนั้นการที่คุณจะเป็นนักเลือกที่ดีได้ คุณจำเป็นต้องเข้าใจระบบความคิดของมนุษย์ เพื่อที่คุณจะสามารถถ่ายทอดความคิดของเจ้าของบทประพันธ์ หรือผู้กำกับผ่านตัวละครต่างๆ ได้


คลาสการแสดงสำหรับวัย 7-11 ปี

 • Fun Act [Level 1]
  คลาสนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สามารถใช้ความคิดอย่างเป็นระบบ และเป็นเหตุเป็นผล รวมทั้งกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยช์นผ่านกระบวนการของการแสดง ส่วนนักแสดงทุกคนจะต้องมีความคิดมีไอเดีย นักแสดงที่เก่งคือนักแสดงที่สามารถเลือกไอเดียที่ดี เป็นนักเลือกที่ดี ฉะนั้นการที่คุณจะเป็นนักเลือกที่ดีได้ คุณจำเป็นต้องเข้าใจระบบความคิดของมนุษย์ เพื่อที่คุณจะสามารถถ่ายทอดความคิดของเจ้าของบทประพันธ์ หรือผู้กำกับผ่านตัวละครต่างๆได้
 • Inner to Outer [Level 2]
  คลาสนี้เน้นให้นักเรียนได้ฝึกเรื่องของจินตนาการ และที่เหนือไปกว่านั้น คือให้นักเรียนได้ทำความรู้จักกับอารมณ์ของตัวเอง เรียนรู้ว่าอารมณ์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร และสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร เพราะว่าในชีวิตของเรา มนุษย์ส่วนใหญ่ชอบคิดว่าเราตัดสินด้วยเหตุผล หารู้ไม่ว่ามนุษย์ร้อยละ 90 เลือกทุกอย่างด้วยอารมณ์ และใช้เหตุผลมาเป็นตัวประกอบ เพราะฉะนั้นเราจึงเน้นสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของการจัดการอารมณ์อย่างเป็นระบบ เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ไม่ตกเป็นทาสอารมณ์ของตนเอง สำหรับนักแสดง ในทุกการแสดงมันแห้งน่าดูถ้านักแสดงไม่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ต่างๆ ออกมาได้อย่างจริงใจ ถ้าทุกคนร้องไห้เหมือนกันหมดทั้งโลก ศาสตร์การแสดงก็คงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเรียน แต่เราจำเป็นต้องให้นักแสดงรู้จักอารมณ์ของเค้าเองในทุกๆ รูปแบบ ทั้งสุข เศร้า โกรธ กลัว คำถามที่นักแสดงจะต้องตอบให้ได้คือ อะไรที่จะทำให้คุณเกิดความรู้สึกดังที่กล่าวไป
 • Powerful Inner [Level 3]
  ในขั้นตอนของ Advance นั้น หลังจากที่นักเรียนได้ทำความรู้จักกับตัวเอง ทั้งร่างกาย เสียง จิตใจ ความคิด ในขั้นตอนนี้เราจะกระตุ้นให้นักเรียนได้เข้าไปอยู่ในบทบาทเพื่อให้เรียนรู้ และเข้าใจตนเองผ่านบทบาทของตัวละครต่างๆ เพื่อให้เราได้เข้าใจมนุษย์มากขึ้น โดยมนุษย์คนแรกที่เค้าจะต้องเรียนรู้คือตัวของเค้าเอง เค้าสามารถที่จะดีไซน์บทบาทในชีวิตของเค้าได้อย่างชัดเจนมากขึ้น เลือกวิถีชีวิตหรือบทในชีวิตให้ตัวเอง สำหรับคอร์สนี้นักแสดงจะได้ลงบทบาทจริง ลองสวมบทบาทเป็นตัวละครต่างๆ เรียนรู้การตีความตัวละคร วิเคราะห์บทเพื่อที่พร้อมจะก้าวไปสู่ในโลกของการแสดงอย่างแท้จริง


 

คลาสการแสดงสำหรับอายุ 12 ปีขึ้นไป

 1. Fun Act [Level 1]
  คอร์สนี้เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จักศักยภาพของร่างกายตัวเอง รู้จักศักยภาพเนื้อเสียงของตัวเอง เพื่อที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในชีวิต และวิชาชีพของตัวเอง ส่วนในฐานะของนักแสดง ถ้าคุณไม่รู้จักเครื่องมือของคุณ คุณจะไม่มีวันได้รู้เลยว่า เสียงที่ต่ำกับร่างกายที่คู้งอนั้น จะส่งผลต่อคาแร็คเตอร์ที่แตกต่างกันอย่างไร ฉะนั้นจึงจำเป็นมากที่คุณต้องรู้จักอุปกรณ์ของตัวคุณเองอย่างเต็มที่
 2. Inner to Outer [Level 2]
  คลาสนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สามารถใช้ความคิดอย่างเป็นระบบ และเป็นเหตุเป็นผล รวมทั้งกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยช์ผ่านกระบวนการของการแสดง ส่วนนักแสดงทุกคนจะต้องมีความคิดมีไอเดีย นักแสดงที่เก่งคือนักแสดงที่สามารถเลือกไอเดียที่ดี เป็นนักเลือกที่ดี ฉะนั้นการที่คุณจะเป็นนักเลือกที่ดีได้ คุณจำเป็นต้องเข้าใจระบบความคิดของมนุษย์ เพื่อที่คุณจะสามารถถ่ายทอดความคิดของเจ้าของบทประพันธ์ หรือผู้กำกับผ่านตัวละครต่างๆได้
 3. Powerful Inner [Level 3]
  คลาสนี้เน้นให้นักเรียนได้ฝึกเรื่องของจินตนาการ และที่เหนือไปกว่านั้น คือให้นักเรียนได้ทำความรู้จักกับอารมณ์ของตัวเอง เรียนรู้ว่าอารมณ์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร และสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร เพราะว่าในชีวิตของเรา มนุษย์ส่วนใหญ่ชอบคิดว่าเราตัดสินด้วยเหตุผล หารู้ไม่ว่ามนุษย์ร้อยละ 90 เลือกทุกอย่างด้วยอารมณ์ และใช้เหตุผลมาเป็นตัวประกอบ เพราะฉะนั้นเราจึงเน้นสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของการจัดการอารมณ์อย่างเป็นระบบ เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ไม่ตกเป็นทาสอารมณ์ของตนเอง สำหรับนักแสดง ในทุกการแสดงมันแห้งน่าดูถ้านักแสดงไม่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ต่างๆ ออกมาได้อย่างจริงใจ ถ้าทุกคนร้องไห้เหมือนกันหมดทั้งโลก ศาสตร์การแสดงก็คงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเรียน แต่เราจำเป็นต้องให้นักแสดงรูจักอารมณ์ของเค้าเองในทุกๆ รูปแบบ ทั้งสุข เศร้า โกรธ กลัว คำถามที่นักแสดงจะต้องตอบให้ได้คือ อะไรที่จะทำให้คุณเกิดความรู้สึกดังที่กล่าวไป
 4. Professional Actor [Level 4]
  ในขั้นตอนของ Advance นั้น หลังจากที่นักเรียนได้ทำความรู้จักกับตัวเอง ทั้งร่างกาย เสียง จิตใจ ความคิด ในขั้นตอนนี้เราจะกระตุ้นให้นักเรียนได้เข้าไปอยู่ในบทบาทเพื่อให้เรียนรู้ และเข้าใจตนเองผ่านบทบาทของตัวละครต่างๆ เพื่อให้เราได้เข้าใจมนุษย์มากขึ้น โดยมนุษย์คนแรกที่เค้าจะต้องเรียนรู้คือตัวของเค้าเอง เค้าสามารถที่จะดีไซน์บทบาทในชีวิตของเค้าได้อย่างชัดเจนมากขึ้น เลือกวิถีชีวิตหรือบทในชีวิตให้ตัวเอง สำหรับคอร์สนี้นักแสดงจะได้ลงบทบาทจริง ลองสวมบทบาทเป็นตัวละครต่างๆ เรียนรู้การตีความตัวละคร วิเคราะห์บทเพื่อที่พร้อมจะก้าวไปสู่ในโลกของการแสดงอย่างแท้จริง


 

คลาสการแสดงสำหรับอายุ 18 ปีขึ้นไป

 • Fun Act [Level 1]
  คอร์สนี้เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จักศักยภาพของร่างกายตัวเอง รู้จักศักยภาพเนื้อเสียงของตัวเอง เพื่อที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในชีวิต และวิชาชีพของตัวเอง ส่วนในฐานะของนักแสดง ถ้าคุณไม่รู้จักเครื่องมือของคุณ คุณจะไม่มีวันได้รู้เลยว่า เสียงที่ต่ำกับร่างกายที่คู้งอนั้น จะส่งผลต่อคาแร็คเตอร์ที่แตกต่างกันอย่างไร ฉะนั้นจึงจำเป็นมากที่คุณต้องรู้จักอุปกรณ์ของตัวคุณเองอย่างเต็มที่
 • Inner to Outer [Level 2]
  คลาสนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สามารถใช้ความคิดอย่างเป็นระบบ และเป็นเหตุเป็นผล รวมทั้งกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยช์ผ่านกระบวนการของการแสดง ส่วนนักแสดงทุกคนจะต้องมีความคิดมีไอเดีย นักแสดงที่เก่งคือนักแสดงที่สามารถเลือกไอเดียที่ดี เป็นนักเลือกที่ดี ฉะนั้นการที่คุณจะเป็นนักเลือกที่ดีได้ คุณจำเป็นต้องเข้าใจระบบความคิดของมนุษย์ เพื่อที่คุณจะสามารถถ่ายทอดความคิดของเจ้าของบทประพันธ์ หรือผู้กำกับผ่านตัวละครต่างๆได้
 • Powerful Inner [Level 3]
  คลาสนี้เน้นให้นักเรียนได้ฝึกเรื่องของจินตนาการ และที่เหนือไปกว่านั้น คือให้นักเรียนได้ทำความรู้จักกับอารมณ์ของตัวเอง เรียนรู้ว่าอารมณ์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร และสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร เพราะว่าในชีวิตของเรา มนุษย์ส่วนใหญ่ชอบคิดว่าเราตัดสินด้วยเหตุผล หารู้ไม่ว่ามนุษย์ร้อยละ 90 เลือกทุกอย่างด้วยอารมณ์ และใช้เหตุผลมาเป็นตัวประกอบ เพราะฉะนั้นเราจึงเน้นสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของการจัดการอารมณ์อย่างเป็นระบบ เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ไม่ตกเป็นทาสอารมณ์ของตนเอง สำหรับนักแสดง ในทุกการแสดงมันแห้งน่าดูถ้านักแสดงไม่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ต่างๆ ออกมาได้อย่างจริงใจ ถ้าทุกคนร้องไห้เหมือนกันหมดทั้งโลก ศาสตร์การแสดงก็คงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเรียน แต่เราจำเป็นต้องให้นักแสดงรูจักอารมณ์ของเค้าเองในทุกๆ รูปแบบ ทั้งสุข เศร้า โกรธ กลัว คำถามที่นักแสดงจะต้องตอบให้ได้คือ อะไรที่จะทำให้คุณเกิดความรู้สึกดังที่กล่าวไป
 • Professional Actor [Level 4]
  ในขั้นตอนของ Advance นั้น หลังจากที่นักเรียนได้ทำความรู้จักกับตัวเอง ทั้งร่างกาย เสียง จิตใจ ความคิด ในขั้นตอนนี้เราจะกระตุ้นให้นักเรียนได้เข้าไปอยู่ในบทบาทเพื่อให้เรียนรู้ และเข้าใจตนเองผ่านบทบาทของตัวละครต่างๆ เพื่อให้เราได้เข้าใจมนุษย์มากขึ้น โดยมนุษย์คนแรกที่เค้าจะต้องเรียนรู้คือตัวของเค้าเอง เค้าสามารถที่จะดีไซน์บทบาทในชีวิตของเค้าได้อย่างชัดเจนมากขึ้น เลือกวิถีชีวิตหรือบทในชีวิตให้ตัวเอง สำหรับคอร์สนี้นักแสดงจะได้ลงบทบาทจริง ลองสวมบทบาทเป็นตัวละครต่างๆ เรียนรู้การตีความตัวละคร วิเคราะห์บทเพื่อที่พร้อมจะก้าวไปสู่ในโลกของการแสดงอย่างแท้จริง
 • Advance for Scene
  จากประสบการณ์ครูเงาะพบว่า การพัฒนาที่ดีที่สุดของการแสดง คือ การทำซ้ำ การฝึกซ้ำๆ เรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองและผู้อื่น จะทำให้เรียนรู้แบบก้าวกระโดด ในคลาสนี้เด็กทุกคนจะต้องส่งซีน จับคู่รับผิดชอบในการซ้อม และเปลี่ยนซีนไปเรื่อยๆ เพื่อให้เค้าได้เรียนรู้บทบาทการทำงาน การแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน และในคลาสนี้คนที่จะมาเรียนได้ต้องเป็นนักเรียนที่จบ Advance แล้ว หรือเป็นนักแสดงมืออาชีพ คุณจะได้เรียนร่วมกับนักแสดงมืออาชีพ และเราพบว่าเราจะได้เห็นการพัฒนาของการแสดงอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียว


 

Private Class

 • เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาแน่นอน ผู้ที่กำลังจะไปออดิชั่น หรือผู้ที่ต้องการมาฝึกการแสดงอย่างต่อเนื่อง เป็นคลาสที่เราจะดีไซน์การเรียนให้เหมาะสมกับผู้ที่เรียนตามพื้นฐานที่มีมามาก-น้อยของตัวผู้เรียนที่มีมา


 

home-11

Specialist Class

 • Acting For Singer
  มีนักร้องหลายคนที่เราหลับตาฟังเพลงของเขามันช่างเพราะเหลือเกิน แต่ทันทีที่ลืมตามาดูเค้ามันทำให้ขัดอารมณ์ที่เรากำลังรู้สึกอย่างมากมาย เพียงเพราะว่าเค้าไม่สามารถใช้สีหน้า และท่าทางของเค้าแสดงอารมณ์ที่ตรงกับน้ำเสียงเค้าได้ Acting for Singer จึงเป็นพื้นที่ที่จะทำให้ผู้ที่มุ่งหวังเป็นนักร้องมืออาชีพมาพัฒนาตัวเองในด้านการ Perform on Stage อย่างที่สามารถสะกดสายตาคนดูได้ ไม่ใช่เพียงแต่น้ำเสียง แต่ผ่านทั้ง สีหน้า แววตา และท่าทาง
 • Acting for The Camera
  นักแสดงหลายคนที่ถูกฝึกจากห้องเรียนมา อาจจะเก่งในห้องเรียนการแสดง แต่ไม่เคยได้ฝึกจริงผ่านกล้องจริง และเมื่อไปเจอกล้องกลับเกิดความประหม่า ตื่นเต้น และไม่สามารถแสดงความสามารถที่แท้จริงของเราออกมาได้ หรือบางคนไม่รู้จักขนาดภาพที่แตกต่างกัน จึงทำให้ลักษณะของการแสดงดูผิดธรรมชาติ Acting for Camera จึงเป็นคลาสที่ทำให้นักแสดง ได้ฝึกจริงผ่านกล้อง และผู้กำกับมืออาชีพ
 • MC Course
  คุณดู๋ สัญญา คุณากร พิธีกรชื่อดัง เคยกล่าวไว้ว่า “คนที่จะเป็นพิธีกรที่ดีได้ จะต้องมีความเป็นนักแสดงที่ดี” ในคลาสการเรียนการเป็นพิธีกร ที่โรงเรียน The Drama Academy จะเน้นสอนให้พิธีกรเป็นตัวของตัวเอง ทำลายแพทเทิร์นหรือรูปแบบที่เคยจำๆ มา แล้วทำให้ไม่เป็นตัวของตัวเอง เพราะหัวใจของการเป็นพิธีกร คือ คุณต้องมีความเป็นตัวของตัวเองที่น่าสนใจ และนั่นคือเป้าหมายของการสร้างพิธีกรที่ดีของเรา
 • Creative Dance
  เป็นคลาสที่จะช่วยให้ทั้งนักแสดง และบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักแสดงได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเต้น เพื่อช่วยให้ความรู้สึกภายในและภายนอกผสานเป็นหนึ่งเดียวกัน และยังช่วยเสริมสร้างในเรื่องของบุคลิกภาพ ที่ผ่านขั้นตอนของการเต้นรำที่สนุกสนานอีกด้วย
 • Basic Dance 4-6/7-11/12+/18+
  เป็นการเต้นที่สนุกสนาน ทันสมัย เหมาะสำหรับทุกคน ทุกเพศทุกวัยที่ต้องการปรับบุคลิกภาพ มีเสน่ห์ และต้องการพัฒนาการใช้ร่างกาย และเสริมสร้างบุคลิกภาพที่เปี่ยมไปด้วยความมั่นใจ 
 • บุคลิกภาพและการนำเสนอ
  พัฒนาบุคลิกภาพจากภายในสู่ภายนอก เพิ่มความกล้าแสดงออกเเละมั่นใจภายนอกด้วยการยืน นั่ง เดิน ที่สง่างาม ฝึกการใช้ภาษากาย เทคนิคการสังเกตคู่สนทนาการวิเคราะห์คน เทคนิคการวิเคราะห์และจับประเด็น เทคนิคการนำเสนออย่่างไรให้ชนะใจคน
 • และ เรากำลังจะมีคลาสใหม่ ๆ เปิดเพิ่ม เร็ว ๆ นี้