เครื่องมือของนักแสดงมีเพียง ร่างกาย เสียง และหัวใจ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องมือของมนุษย์ทุกคน แต่จะมีมนุษย์สักกี่คนที่รู้จักและสามารถใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ถูกที่ ถูกเวลา จึงเป็นที่มาของคำว่า

ศาสตร์การแสดง “ใคร ๆ ก็เรียนได้ ”

What our students say